Zijn auto’s met Euro emisssienormen 1, 2 en 3 straks onverkoopbaar? Laten we beginnen met de basis. Wat zijn de emissienormen ook alweer? De Europese normen zijn vastgelegd in het kader van de EG-typegoedkeuring van auto’s om te voorkomen dat elk land in Europa zijn eigen normen zou hanteren. Dat zou voor fabrikanten een enorme kostenpost zijn om al hun auto’s aan verschillende normen met betrekking tot luchtverontreiniging te laten voldoen.

Introductie van de Euronorm

Bij de eerste norm hoorde ook een rijtest, de NEDC (New Emission Driving Cycle). De EU-regels en NEDC gingen in op 1 juli 1992 en staan bekend als de Euro 1 normen. Hoewel iedereen weet dat de NEDC test afwijkt van het werkelijk verbruik was het wel een eerste poging om alle auto’s op dezelfde manier te testen en in te delen.

In de daaropvolgende jaren werd de emissienorm steeds verder aangepast. Zoals te zien in onderstaande tabel:

Euro 1             juli 1992

Euro 2             jan 1996

Euro 3             jan 2000

Euro 4             jan 2005

Euro 5             sep 2009

Euro 6             sep 2014

Van NEDC naar WLTP

Vanaf 2017 is de test vervangen door de WLTP. Dit is een nieuw ontwikkelde test die beter zou moeten aansluiten bij de realiteit; het werkelijk verbruik. Alle nieuwe auto’s vanaf september 2018 moeten voldoen aan de WLTP test en normen. Dat is de reden waarom in de loop van 2018 vele motoren zijn uit gefaseerd en er nieuwe motoren zijn geïntroduceerd.

Nederlandse belastingwetgeving op basis van WLTP?

Omdat de Nederlandse belastingwetgeving (BPM, bijtelling, wegenbelasting) deels is gebaseerd op CO2 uitstoot is er onduidelijkheid ontstaan over welke co2 uitstoot gehanteerd moet worden: die van de NEDC of die van de WLTP. Er kunnen afwijkingen optreden tot 35% in de uitstoot wat enorme impact heeft op de hoogte van de belastingen oplopend tot duizenden Euro’s. De Nederlandse overheid heeft te laat geacteerd en daarom blijven tot 1-1-2019 de NEDC-waardes leidend. Voor die tijd komt de regering met een ‘omrekentabel’.

Milieuzones: daarvoor waren de emissienormen toch niet bedoeld?

Als gevolg van Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit, zijn veel steden in Europa genoodzaakt het binnenstedelijk verkeer aan te pakken. Hoewel auto’s an sich niet de grootste vervuilers zijn, zijn ze wel verantwoordelijk voor een deel van de fijnstof uitstoot in de stad. Steden als Parijs, Antwerpen, Lille, Stuttgart, Amsterdam, Utrecht hebben al individuele luchtkwaliteit maatregelen genomen en weren verschillende soorten auto’s uit de stad. De ene hanteert een bouwjaar als norm, de ander een Euronorm, zoals ook gebruikelijk is voor vrachtwagens.

Toekomst van auto’s met Euro 1, 2 en 3 onzeker dankzij Klimaatakkoord

Ook onze regering is bezig Europese milieuwetgeving te implementeren net voor dat de Europese Commissie het kabinet op de vingers tikt. Het nieuwe beleid lijkt onderdeel te worden van het Klimaatakkoord. Ook Nederland lijkt Euro emissienormen als uitgangspunt te nemen voor het weren van auto’s uit de binnenstad.

Het lijkt een zekerheid dat auto’s met euro 0, 1, 2 en 3 de stad niet meer in mogen. Mogelijk gaat er nog een verschil gemaakt worden tussen diesel- en benzineauto’s. Over Euro 4  wordt nog gediscussieerd. Let wel, dat betekent dat auto’s die geproduceerd zijn tot 2008 dus net 10 jaar oud al niet meer de stad in zouden mogen. In Nederland is de gemiddelde leeftijd van het wagenpark opgelopen tot 11 jaar. In potentie worden miljoenen auto’s uitgesloten van het rijden naar en in de binnenstad. Dat geldt ook voor inwoners.

Wat doet dat met de waarde van mijn auto?

De grootste onzekerheid op dit moment is bij welke emissienorm de grens gelegd wordt. Ben je zelf in voor een andere auto en woon je in de stad? Probeer dan in ieder geval euro 1, 2 en 3 te vermijden. Als het budget het toelaat ga dan voor een Euro 5 of 6 auto die lijken buiten schot te blijven. Hou ook je favoriete vakantieland in de gaten als je daar regelmatig met de auto heengaat. Het zou zonde zijn als je in Nederland wel mag rondrijden met je Euro 4 auto maar in je favoriete stad in Europa niet.

Ook autobedrijven weten nog niet waar de grens gaat liggen in Nederland en het buitenland. Zodra er meer duidelijk is, zullen we het melden. Tot die tijd is het dus onzeker helaas.